Šesta koncertna sezona pijanističkog ciklusa 2021.

Lovre Marušić, klavir

Nedjelja, 28. studenog 2021. u 20 sati

Andrey Gugnin, klavir

Nedjelja, 14. studenog 2021. u 20 sati

Mia Pečnik/Zvjezdan Vojvodić, klavir

Nedjelja, 7. studenog 2021. u 20 sati

János Balázs, klavir

Srijeda, 27. listopada 2021. u 20 sati