Umjetnički voditelj

Danijel GAŠPAROVIĆ diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Ljubomira Gašparovića a magistrirao u razredu Đorđa Stanettija. Usavršavao se na Pecs University for music and performing arts u Mađarskoj u razredu Czabe Kiralyija. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja kao solist, komorni glazbenik i izvođač lieda te aktivno nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu.

Organizacijom glazbenih i kulturnih događaja počinje se baviti 2008. godine, od kada postaje jedan od organizatora studentskog ciklusa koncerata Virtuoso na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Kroz mnogobrojne projekte, kao umjetnički i izvršni voditelj te producent, surađivao je sa uglednim kulturnim institucijama i ustanovama, kao što su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Hrvatska radio televizija, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Francuski institut, Muzička akademija u Zagrebu, Austrijski kulturni forum, Turistička zajednica grada Zagreba, Grad Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, brojne ambasade, orkestri, institucije te mnogi drugi. Uspješno surađuje sa brojnim kulturnim ustanovama u inozemstvu, s kojima stvara razne kulturne projekte i manifestacije.

Direktor je i osnivač tvrtke CristoforiumArt j.d.o.o. za menadžment i usluge u kulturi te je zastupnik eminentnih umjetnika poput Aljoše Jurinića, Stefana Vladara, Andreya Gugnina, Alexandra Kniazeva, Andreia Korobeinikova, Lovre Marušića, Latice Anić, Petra Klasana, Dine Imerija i drugih.
Predsjednik je World Piano Teacher Assosiation Croatia s kojom realizira brojne projekte.

Zajedno sa ocem Ljubomirom Gašparovićem, vlasnik je najveće i najvrijednije privatne zbirke povijesnih klavira na ovim prostorima.

Saznajte više o nama

Umjetnički ravnatelj