Pleyel Svetislava Stančića

POGLEDAJTE TEKUĆU SEZONU

Jedini pijanistički ciklus u Republici Hrvatskoj i jedinstveni ciklus koncerata na koncertnom klaviru Pleyel koji je nekoć posjedovao “otac hrvatske klavirske pedagogije” – Svetislav Stančić. Ciklus je poseban po tome što u njemu nastupaju istaknuti hrvatski pijanisti, potomci Stančićeve pijanističke škole i njegovog umjetničkog djelovanja.

O ciklusu

Na koncertima ovog ciklusa imate jedinstvenu priliku čuti kako zvuči poseban instrument, jedinstven u Hrvatskoj.

Pročitajte više

Tekuća sezona

Ciklus Pleyel ističe se u koncertnim ponudama kao jedinstveni ciklus na ovim prostorima, što mu pridaje poseban značaj.

Saznajte više

Ulaznice

Svojoj publici nudimo mogućnost pretplate na koncertne cikluse koje organiziramo uz dodatne koncerte svake sezone!

Saznajte više

Prethodne sezone

Provjerite kako je bilo prethodnih sezona jedinstvenog pijanističkog ciklusa koncerata Pleyel Svetislava Stančića!

Saznajte više

Tekuća sezona

8. koncertna sezona pijanističkog ciklusa 2023.
Pogledaj tekuću sezonu

Koncertni klavir Pleyel

Koncertni klavir Pleyel Svetislav Stančić t

Koncertni klavir Pleyel Svetislav Stančić je nabavio 1924. godine i od tada je resio njegov dom. Na tom klaviru svirali su svi njegovi učenici kao i brojni gosti, redom ugledni i slavni pijanisti koji su imali koncerte u Zagrebu. Klavir je sada u vlasništvu Zbirke klavira Danijela i Ljubomira Gašparovića. Radi se o reprezentativnom koncertnom klaviru, rijetkom primjeru iz tog vremena, vizualno i akustički prekrasnom predmetu i instrumentu. Tijekom vremena klavir je pretrpio znatna statička oštećenja, a mehanika i akustički ustroj bili su u vrlo lošem stanju. Ljubomir Gašparović klavir je u potpunosti vizualno i akustički restaurirao pa je instrument sada u svakom smislu u optimalnom stanju. To je jedini takav klavir u Hrvatskoj što je čudno, jer su dvadesetih godina prošlog stoljeća Pleyelovi klaviri, uz niz drugih graditelja (Bluthner, Bösendorfer, Bechstein, Steinway, Erard i niz američkih graditelja) bili među najcjenjenijim klavirima uopće. Alfred Cortot je većinu svojih snimaka zabilježio upravo na klavirima kakav je ovaj. Dodatnu vrijednost ovom instrumentu daje već spomenuta činjenica da je to bio klavir oca hrvatske klavirske pedagogije Svetislava Stančića te je po tome jedinstven i važan za hrvatsku glazbenu povijest, sadašnjost i budućnost.

Koncertni klavir Pleyel Svetislav Stančić je nabavio 1924. godine i od tada je resio njegov dom. Na tom klaviru svirali su svi njegovi učenici kao i brojni gosti, redom ugledni i slavni pijanisti koji su imali koncerte u Zagrebu. Klavir je sada u vlasništvu Zbirke klavira Danijela i Ljubomira Gašparovića. Radi se o reprezentativnom koncertnom klaviru, rijetkom primjeru iz tog vremena, vizualno i akustički prekrasnom predmetu i instrumentu. Tijekom vremena klavir je pretrpio znatna statička oštećenja, a mehanika i akustički ustroj bili su u vrlo lošem stanju. Ljubomir Gašparović klavir je u potpunosti vizualno i akustički restaurirao pa je instrument sada u svakom smislu u optimalnom stanju. To je jedini takav klavir u Hrvatskoj što je čudno, jer su dvadesetih godina prošlog stoljeća Pleyelovi klaviri, uz niz drugih graditelja (Bluthner, Bösendorfer, Bechstein, Steinway, Erard i niz američkih graditelja) bili među najcjenjenijim klavirima uopće. Alfred Cortot je većinu svojih snimaka zabilježio upravo na klavirima kakav je ovaj. Dodatnu vrijednost ovom instrumentu daje već spomenuta činjenica da je to bio klavir oca hrvatske klavirske pedagogije Svetislava Stančića te je po tome jedinstven i važan za hrvatsku glazbenu povijest, sadašnjost i budućnost.

Prethodne sezone

Treća koncertna sezona pijanističkog ciklusa 2017./2018.

Pogledajte sve koncerte

Druga koncertna sezona pijanističkog ciklusa 2016./2017.

Pogledajte sve koncerte

Prva koncertna sezona pijanističkog ciklusa 2015./2016.

Pogledajte sve koncerte