Aljoša Jurinić, piano

Pijanist Aljoša Jurinić će u četvrtak, 3. listopada 2019. u 19,30 sati održati recital u 1901 Arts Club U Londonu!
U organizaciji Umjetničke organizacije Cristoforium, Aljoša Jurinić će se na londonskom recitalu predstaviti djelima L. van Beethovena, F. Schuberta, B. Berse, C. Schumann i F. Chopina!
Koncert se realizira uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te u suradnji sa Ambasadom u Londonu Republike Hrvatske.