Kulturna događanja

Uz koncertne cikluse, Umjetnička organizacija Cristoforium organizira čitav niz kulturnih događanja i posebnih koncerata izvan sezona ciklusa – saznajte o čemu se radi!

Aljoša Jurinić, piano

2. lipnja 2019.

Aljoša Jurinić & Petrit Ceku

2. lipnja 2019.

PAVICA GVOZDIĆ, klavir

21. studenog 2017.

ALJOŠA JURINIĆ, klavir

28. listopada 2015.

LJUBOMIR GAŠPAROVIĆ, klavir

29. travnja 2015.

SRETNA MEŠTROVIĆ, klavir PAVICA GVOZDIĆ, klavir VLADIMIR KRPAN, klavir

7. siječnja 2015.

NIKOLA KOS & DANIJEL GAŠPAROVIĆ, klavir četveroručno

2. prosinca 2014.

Koncertni ciklusi

Organiziramo vrhunske cikluse koncerata klasične glazbe

Saznajte više

Ulaznice

Rezervirajte ili kupite ulaznice i pretplate za naše cikluse koncerata.

Saznajte više

Novosti

Saznajte najnovije informacije o koncertima i kulturnim događanjima

Saznajte više